close
تبلیغات در اینترنت
وب سایت محمدرضا رشیدپور - 4

مهارت زندگی 9 ( مقابله با هیجانات )

هیجان

احساسات و هیجان ها یکی از مهم ترین اجزای درونی انسان ها هستند. احساسات و هیجان ها، مجموعه ای از عواطف و تمایلات انسان ها و نشانگر این هستند که فرد خوشحال است یا ناراحت. چیزی را می خواهد یا نمی خواهد.

بسیاری از احساسات، غیر واقعی و غیر منطقی هستند. 

ادامه مطلب
مهارت زندگی 8 ( روابط بین فردی )

بعضي ها به زندگي ما پا مي گذارند و زود مي روند. بعضي ها مدت ها مي مانند و درقلب مان ردي از خود به جاي مي گذارند و ما هرگز دوباره مثل سابق نمي شويم.درطول تاريخ فقط بشر نبوده است كه زندگي اجتماعي را پيشه كرده است، بلكه موجودات ديگري نظير انسان به اين شيوه زندگي كرده و مي كنند .

ادامه مطلب
مهارت زندگی 7 ( تفکر خلاق )

یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان، از دیگر موجودات قدرت تفکر و خلاقیت اوست. قدرت دستکاری در ذهن و پدیده هاست، قدرت کشف و تولید ابزار و اندیشه های جدید است، که همه این ها به نوعی خلاقیت است. همه انسان ها کم و بیش خلاقند و این توانایی به درجات متفاوت در همه ما وجود دارد، مهم آن است که بتوانیم آن را شکوفا کنیم، توسعه دهیم و به خدمت بگیریم.

ادامه مطلب
مهارت زندگی 6 ( توانایی مقابله با استرس )

استرس تجربه مداوم ودائمی در زندگی ماست . استرس یعنی دوباره سازگار سشدن فرد با شرایط وموقعیت های جدید . هرجا که تغییری در زندگی روی دهد ما با یک استرس رو برو هستیم واکنش استرس در موقعیت های اورژانسی امری ضروری به شمار می رود. 

ادامه مطلب