close
تبلیغات در اینترنت
آزمون ها

 تستی برای شناخت بهتر شخصیت پنهان!

این تصویر با ایجاد خطای دید، دو شکل را در نگاه بیننده ایجاد می‌کند. یک سوی آن چهره یک پیرمرد و سوی دیگر آن نمایی ازیک دختر جوان است.

 این که شما ابتدا کدام شکل را رویت می‌کنید، بستگی به ویژگی‌های شخصیتی‌تان دارد.

ادامه مطلب